0

Dějiny CASD

 

Kniha je historickou studií o církvi adventistů v českých zemích od jejích počátků na konci 90. let devatenáctého století do konce 80. let ve století dvacátém. Zpřístupňuje státní i soukromé dokumenty, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. Studijně zaměřenému čtenáři poskytne dosud nepublikované informace, které poodkryjí pozadí mnohých událostí, jež měly zásadní význam pro život církve. Jiří Piškula vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Freie Universität v Berlíně a teologii na Institutu ekumenických studií v rámci Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF). V současné době působí na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne a jako vědecký pracovník na ETF. „Pokud by tato práce sloužila k novému promýšlení dějin Církve adventistů sedmého dne v českém a slovenském prostoru, k přinášení nových pramenů a jejich interpretaci, naplnila by přesně svou roli a bádání o minulosti této církve by mohlo posloužit současníkům i dalším generacím.“ (Jiří Piškula)  

Cena: 312 Kč
Autor: Jiří Piškula Vazba: brožovaná Rozměr: 163x238 mm Počet stran: 208 Váha: 0.35 Kg