0

Nakladatelství Advent-Orion

Vydáváme knihy s tematikou zdravotně osvětovou, výchovnou, psychologickou, dětskou a duchovní. Zdravotní edice New Start se zabývá otázkami životního stylu v oblasti prevence a užívání přirozených léčebných prostředků. V edici Harmonický život vycházejí knihy, které nabízejí optimální možnosti fungujících mezilidských vztahů, zejména pak v rodině. Dětem je určena řada knih, které přinášejí dobré rady v oblasti zdraví, ekologie a etiky. Edice Drama věků je zaměřena na duchovní a náboženskou tematiku.

Aktuálně z nakladatelství
22.1.2021

IMUNITA V AKCI

V jednom z mnoha kolujících vtipů o koronaviru se říká: „Chcete se vyhnout viru SARS-CoV-2? Přestaňte sledovat televizi!“ Vtipu se můžeme zasmát, ale tím se nebezpečí nákazy nezmenší.

Nabízíme vám jinou možnost...  Přečtěte si krátkou brožuru o tom, jak zlepšit svou imunitu a tím i schopnost ubránit se virům a bakteriím. Najdete zde 20 jednoduchých rad. Pokud se jimi budete řídit, v poměrně krátké době poznáte zlepšení. Myslíte, že 20 je moc? Zkuste jednu po druhé – začněte tím, co je pro vás snadné. Každý krůček se počítá a přinese vám prospěch. A zítra už se vám povede dodržet další radu... a další... A bude se vám líbit, že se cítíte dobře.

A to nejlepší nakonec. Tyto rady vám nepomohou zvítězit jen nad viry, ale jejich dodržením se můžete úplně vyhnout i různým civilizačním nemocem, nebo výrazně zmírnit jejich průběh. A to je opravdu dobrá zpráva!   

Brožuru si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ: ... PRO ČTENÍ, KDYŽ NEMŮŽEME VEN...

V brožurce Romana Uhrina text doprovází krásné obrázky mladé výtvarnice Terezy Slowíkové.

 

3.4.2020

KNIHY ZDARMA KE STAŽENÍ

Možná i vy jste si čas od času říkali: „Kdybych tak měl víc času, rád bych si přečetl tuhle knížku...“ Vzhledem k tomu, že většina z nás v boji proti rozšiřování infekce zůstává doma, možná ten čas momentálně máte. Pokud rádi čtete, připravili jsme pro vás možnost stáhnout si zdarma několik zajímavých knih jako pdf. Můžete si je přečíst ve své čtečce (pokud chcete větší písmo, doporučuji zvolit stránku na šířku) nebo ve vašem notebooku případně tabletu.

Elektronická verze knihy má ale ještě jednu výhodu. Pokud vás při čtení napadne, že by kniha udělala radost ještě někomu jinému, můžete mu knihu poslat emailem.

Není náhoda, že mezi knihami, které jsme pro vás vybrali, jsou dvě knihy, které mají v názvu slovo NADĚJE. Právě dnes je pro nás důležité, abychom přes všechny špatné zprávy, které se na nás hrnou, měli naději.

Přišel – zemřel – zvítězil

Síla naděje

Velká naděje

Za hranicí představivosti

12.9.2019

PŘÍBĚHY BOŽÍ MILOSTI

Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše

Příběhy Boží milosti

Ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem vychází v edici Teologie zajímavá kniha, jejímž autorem je Jiří Moskala, THD, PHD, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA. Kniha není podrobným komentářem k biblickým knihám. Jedná se spíše o nový pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – tedy dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzácnými drahokamy. Je dobré je studovat a objevovat jejich krásu. Jsou jako diamanty, které přinesou radost těm, kdo je ocení a kdo se z nich poučí. Pomáhají nám nahlédnout do napjatého zápasu mezi mocí Boží milosti a mocí hříchu. Tyto biblické knihy jsou důkazem, že Bůh může zvítězit, budou-li s ním lidé úzce spolupracovat. Pokud budeme Boha skutečně poslouchat a následovat jeho laskavé pokyny, pak i naše životy mohou být plné pokoje, radosti a blaha. Především však bude oslaveno Boží jméno. To je poselstvím těchto nevšedních starozákonních příběhů zaznamenaných v knize Ezdráše a Nehemjáše a jejich poselství je aktuální i dnes.

Knihu si můžete koupit zde.

 

 

28.3.2018

Rozsáhlá publikace z pera lékaře, vědce a uznávaného lektora Neila Nedleyho představuje informace a postupy, které mohou změnit náš život k lepšímu. Zde je několik úryvků z autorovy předmluvy:

"Dnešní doba nepřeje hlubokým myšlenkám. Objektivní a ukázněné uvažování v širokých souvislostech se stalo věcí minulosti. Kritické myšlení i emoční pohoda však nemusejí být ztraceným uměním. Díky porozumění a následné aplikaci principů, které vám budou představeny, můžete dosáhnout špičkových duševních výkonů.

Ztracené umění myslet je na současném trhu tou nejucelenější knihou o emoční inteligenci. Je rozdělena do tří hlavních oblastí, kterým je nutné se věnovat, pokud nám jde o emoční i mentální zdraví. První část se zabývá našimi skutečnými myšlenkami, a to s důrazem na myšlenkové vzorce, které narušují naše emoční zdraví. Následující oddíl popisuje chování, které silně ovlivňuje naše psychické schopnosti. Nakonec se budeme zabývat principy, které našemu mozku umožňují vyrovnat se například se zásadními změnami v životě nebo nečekanou ztrátou, umožňují udělat obtížná rozhodnutí nebo upravit svůj styl života. Všechny tři uvedené oblasti jsou velmi důležité. Trojnožka ztrácí svou stabilitu, pokud jedna noha chybí. Podobně i snaha aplikovat pouze část toho, co tato kniha popisuje, povede k nerovnováze jak emoční, tak myšlenkové.

Kniha pojednává o celostním přístupu k člověku a aplikaci tohoto přístupu v životě a terapii. Proto je velmi vhodná pro zdravotníky, obzvláště pak pro profesionály zabývající se duševním zdravím. Ti jistě ocení i detailní návody a četné odkazy.

Cílem této knihy je zlepšení vaší emoční i obecné inteligence, což obvykle vede ke zvýšení úspěšnosti v životě. Principy zde popsané mohou pomoci nejen lidem nábožensky zaměřeným, ale i těm žijícím úplně nenábožensky. Prosím vás, abyste bez ohledu na své duchovní zaměření přijímali zde použité příklady ze starověku bez předsudků. Pokud jim porozumíte a aplikujete je, mohou zásadně pomoci optimalizovat fungování vašeho čelního laloku.

Při čtení knihy Ztracené umění myslet otevřete svou mysl, odhoďte předsudky a pokuste se přijmout a naučit se něco nového. Věřím, že díky tomu dosáhnete zlepšení emoční inteligence, kvalitnějších vztahů a budete prožívat šťastnější a úspěšnější život." Neil Nedley

 

19.10.2017

· Při čtení jitřenky v příštím roce 2018 se budeme společně s Vlastimilem Fürstem zamýšlet nad biblickými texty, jejichž společným tématem je putování lidstva. Proto název „Vydrž, stojí to za to!“ je motivující k vytrvalosti nejen při čtení, ale také na cestě víry s naším Spasitelem.

· George R. Knight platí za fundovaného historika, zejména v případě dějin naší církve. Jeho pojetí výkladové knihy k Evangeliu podle Marka odráží vztah k dějinám a přibližuje svět v Ježíšově době. Kniha vychází v komentářové řadě Bible pro dnešek ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem.

5.5.2017

V novém čísle časopisu Advent č. 4/2017 zaujme čtenáře poměrně rozsáhlé zamyšlení vedoucího mládeže z Holandska (br. Tom de Bruin) nad společenskou situací dnešního světa kolem nás a nad tím, jaký to má dopad na naše postavení a možnosti nést světu evangelium. Najdeme zde také články „obvyklých autorů“ jako Enocha Martínka – o spolehnutí se na moc Božího Ducha, Jana Fürsta – o církvi jako kameni úrazu, MUDr. Jany Krynské – o obtížích s pohybovým aparátem našeho těla. Blížící se čas letních aktivit signalizují oznámení a pozvánky – jen si vybrat…

 

Jiří Beneš dokončil a poskytl k vydání svou monografii, kterou pojmenoval: Svatá slova v knize Jozue. Kniha vychází v ediční řadě připravované společně s Adventistickým teologickým institutem – Bible pro dnešek. Kromě dvou obecných kapitol o knize Jozue a o Jozuovi samotném publikace nabízí podrobný rozbor Hospodinova slova, které zaznívá v této biblické knize. Látka je zpracována s pečlivostí autorovi vlastní a nabízí příležitost proniknout v textu hlouběji než pouze zůstávat u dojmů z prvního přečtení. Odborný text uvítají zájemci o teologii, ale také upřímně hledající laici. Zralost autora se projevuje především jeho schopností představit široké souvislosti a hluboké pravdy způsobem, který je srozumitelný.

19.1.2017

Nová dětská kniha Martin na cestě kolem světa opět pochází od slovenských autorů. Tentokrát naši hrdinové poznávají cizí země a setkávají se s jinými kulturami.

· Pro děti je i další publikace – Biblická časová osa. Srozumitelným způsobem pomáhá dětem, aby poznaly, jak šly po sobě jednotlivé příběhy v Bibli a zasazuje je i do širšího kontextu.

 

 

· V Adventu č. 1 najdete první část seriálu o reformaci, která je zaměřena na život a dílo Martina Luthera. V časopisu je dále zamyšlení o křesťanské službě ve městech, informace z Výboru Česko-Slovenské unie a mnoho zajímavých zpráv z oddělení církve, institucí i sborů. V rubrice Impulz, která je určena pro mladé i ty ostatní, je uveřejněno ohlédnutí za misijní akcí „Dotkni se nebe“, která probíhala v Uherském Hradišti. V rubrice Zdravý životní styl je pak představeno, proč církev adventistů propaguje zdravou životosprávu.

· Poslední (dvacátá) misijní brožura v edici Znamení doby má název Příběh Bible.

· Adventistický teologický institut otevřel svou novou ediční řadu „Bible pro dnešek“ knihou profesora Nového zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity Ranko Stefanovice (původem z bývalé Jugoslávie) Zjevení Janovo. Výklad je srozumitelný a přináší řadu nových podnětů nejen pro odborníky-teology, ale i pro čtenáře z řad laiků.