0

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu advent-orion.cz

Sídlo firmy:

Advent-Orion, spol. s r.o.
Roztocká 44/5
160 00 Praha 6-Sedlec
Tel.: 605 210 377
E-mail: adventorion@adventorion.cz

Reg.: Městský soud v Praze 28.4.1993, C19886

IČ: 49356852

Objednávky:
Tel.: 558 359 100
Mobil: 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.advent-orion.cz.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. Cena zboží

Ceny uvedené na internetu jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Celkovou cenu za objednané zboží má zákazník možnost vidět vždy ještě před odesláním své objednávky.

4. Způsob dodání:

5. Způsoby úhrady:

6. Dodací podmínky

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty nejpozději do 2 pracovních dní (většinou do 24 hodin). Osobní odběr v sídle nekladatelství se uskutečňuje v krátkých termínech po domluvě. Osobní doručení - obchodní zástupce kontaktuje objednatele nejpozději do dvou pracovních dnů a dohodne termín dodání. Osobní odběr v místě bohoslužeb Církve adventistů sedmého dne - termín dodání nejpozději do 30 kalendářních dnů u stánku s literaturou místního sboru.

Objednávky do zahraničí včetně ceny za poštovné vyřizujeme individuálně - prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží. Je vyžadována platba předem.

7. Právo z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1915 občanského zákoníku). Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právo na vrácení zboží Vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Zákazník má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

Advent-Orion, spol. s r.o.
Roztocká 44/5
160 00 Praha 6-Sedlec

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

9. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

V Praze dne 1. 1. 2014