0

Hledání počátku a cíle

Život: Je výsledkem slepé náhody, nebo dílem nějaké vyšší Inteligence? Jaký je jeho počátek a jaký jeho cíl?

Odpovědi na tyto důležité otázky se mohou někdy i značně různit. Každý filozofický či náboženský směr, každá kultura, každý vědecký obor nám nabízí řadu mnohdy protichůdných názorů.
V našich zeměpisných šířkách stojí v popředí dva názorové proudy týkající se vzniku života – evoluční model a kreacionistický model. Právě jimi
se autor této knihy zabývá. Snaží se ukázat, čím jsou oba názory charakteristické i v čem se rozcházejí; rozdíly jsou mu pak mnohdy výzvou k rozpravě a hledání podstaty a smyslu existence. Autor-kreacionista přitom neponechává nic „náhodě“– je vnímavým pozorovatelem vesmírných dálav stejně jako mikrokosmu života uloženého v genetické výbavě.
Kniha je dobrým faktografickým přehledem, v jistém smyslu i učebnicí vesmíru, biologie a původu života; obsahuje množství základních poznatků stejně jako hlubších vstupů do těchto progresivně se rozvíjejících oborů. Její vědeckou obsáhlost vyvažuje  srozumitelný a populární styl, který složitost života přibližuje širokému okruhu čtenářů.

Vladimír Král vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studia absolvoval na Ústavu organické chemie a biochemie Akademii věd v Praze, kde poté řadu let pracoval. Působil také v zahraničí, a to na Lékařské fakultě ve finském Kuopiu, na Akademii věd v Moskvě, na Max-Planckově institutu v Heidelbergu, na univerzitě v japonském Kjótu či jako hostující profesor na Texaské univerzitě v americkém Austinu a San Antoniu. Až do své náhlé smrti působil v Praze na Vysoké škole chemicko-technologické jako vysokoškolský pedagog a věnoval se především výchově postgraduálních studentů. Dále pracoval v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd (Biocev) a po řadu let i ve výzkumu farmakologické firmy Zentiva. Publikoval desítky článků v předních vědeckých časopisech, je autorem více než padesáti patentů. Již dříve napsal knihu "Život – náhoda, nebo záměr?", na kterou volně navazuje tato jeho kniha.

Cena: 118 Kč
Autor: Vladimír Král Ukázka z knihy Vazba: brožura Rozměr: 130 × 200 mm Počet stran: 272 Váha: 0.301 Kg