0

Křesťanské obřady

Křest, umývání nohou a Večeře Páně. Přestože se v jednotlivých křesťanských denominacích provádějí a prožívají různými způsoby, faktem zůstává, že jde o tři nejstarší a nejdůležitější křesťanské obřady, které jsou pevně zakotveny v novozákonním učení i praxi prvotní církve. Křest je vstupní branou do církve, symbolem zřeknutí se starého života a přijetí nového života v Kristu. Umývání nohou zase poukazuje na pokoru a očištění. A účast na chlebu a vínu při Večeři Páně nejen připomíná Kristovo rozlámané tělo a prolitou krev, ale také směřuje naši pozornost k budoucnosti, k Ježíšovu druhému příchodu. Mají tyto obřady stále ještě co říci křesťanům 21. století?

Herbert Kiesler, Ph.D., většinu svého života sloužil Církvi adventistů sedmého dne na různých postech ve třech oblastech. Zapojil se do pastorace, vzdělávání studentů a vědecké práce v Biblickém badatelském institutu. Byl také jedním z editorů knihy Handbook of Seventh-day Adventist Theology, v níž tato publikace tvoří jednu z kapitol.

Cena: 75 Kč
Autor: Herbert Kiesler Ukázka z knihy Vazba: brožura Rozměr: 148 × 210 mm Počet stran: 68 Váha: 0.105 Kg