0

Pavlovy listy Tesalonickým

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Biblický komentář k Pavlovým listům do Tesaloniky, který napsal Jon Paulien, přibližuje kontext doby v 1. století n. l., život ve starověkém městě Tesalonika, problémy prvotní církve, ale přináší také exegetické poznámky a souvislosti k biblickým textům.

V prvních třech kapitolách pojednává autor o Pavlově misii v Tesalonice, budování vztahů s lidmi, zakládání a správě sboru. V dalších deseti kapitolách rozebírá postupně biblický text 1. a 2. listu Tesalonickým. Postupně se zabývá pozdravy a díkůvzdáními, povoláním těch, kteří nesou dobrou zprávu o Ježíši, vztahy ve sborech, praktickým prožíváním křesťanství, událostmi před druhým Ježíšovým příchodem, rolí Antikrista a věrností věřících v poslední době.


Jon Paulien vyučoval Nový zákon na Andrewsově univerzitě, od roku 2007 je děkanem teologického semináře na univerzitě v Loma Lindě. Specializuje se na eschatologii v novozákonních knihách.

Cena: 20 Kč
Autor: Jon Paulien Ukázka z knihy Vazba: brožovaná Rozměr: 130x200 mm Počet stran: 160 Váha: 0.2 Kg