0

Pokoj

Sbírka citátů z díla Ellen G. Whiteové přináší nejzajímavější pasáže týkající se daného tématu. Jejich cílem je čtenáře povzbudit, probudit v něm radost z objevování nových myšlenek a být průvodcem při každodenním setkávání s Bohem.

Kniha Pokoj vede ke spolehnutí se na Boží ochranu a k přijetí „pokoje převyšujícího každé pomyšlení“ (Fp 4,7).  I tato drobná knížka je ilustrována Janem Bártou.

 

„Když přijímáme Krista do našeho nitra jako stálého hosta, Boží pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit naše srdce i mysl. Tento pokoj nemá jiný základ než právě toto.“

„Srdce, které je v souladu s Bohem, má podíl na nebeském pokoji a jeho požehnaný vliv se bude šířit všude kolem. Duch pokoje spočine jako rosa na unavených srdcích, utrápených spory tohoto světa.“

 

Vydali jsme v této edici ještě knihu Andělé.

Cena: 100 Kč
Autor: Ellen Gould Whiteová Vazba: tuhá Rozměr: 115 × 165 mm Počet stran: 80 Váha: 0.149 Kg