0

Trojice

Autoři této knihy si dali za cíl oslovit všechny, kteří si kladou otázky ohledně Trojice: členy jednotlivých sborů, kazatele a administrátory, studenty teologie. Chtějí představit to nejlepší z biblického bádání na toto téma tak, aby to bylo srozumitelné věřícím v různých částech světa, mladým i starým, žákům ve třídách sobotní školy i studentům na školách. Tato základní kniha o trojičním učení vrhá nové světlo na ústřední věroučný bod křesťanství a ukazuje, jak Bůh stále vede svou církev v hlubším poznání pravdy.

Cena: 300 Kč
Autor: Jerry Moon, John W. Reeve, Woodrow W. Whodden Ukázka z knihy Vazba: brožura Rozměr: 148 × 210 mm Počet stran: 328 Váha: 0.434 Kg