0

Na úsvitu dějin

Úvodní kniha ze série „Drama věků“ americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové zve k zamyšlení nad starými, více či méně známými příběhy, o kterých, jak sami zjistíte, stojí zato přemýšlet. O Adamovi, Evě a pozemském ráji, o potopě a Noemově arše, o stavbě babylónské věže, o městu jménem Sodoma, o dlouhém putování Abrahama a jeho rodiny, o Josefovi na dvoře egyptského faraóna…, ale třeba také o Mojžíšovi, který vyvedl celý svůj národ z otroctví do země zaslíbené.
Tyto příběhy se odehrály na úsvitu lidských dějin a jsou staré několik tisíc let. Starodávné říše už sice odvál čas, hroby slavných postav minulosti již dávno zavál písek a mnohé příběhy jsou téměř zapomenuty… Přesto však mluví naší řečí a mají nám co říct. Takové věci jako dobro a zlo, láska a nenávist, věrnost a zrada či odpuštění a pomsta jsou totiž i nám dnes více než důvěrně známé.

Další díly z této série:

Od slávy k úpadku

Touha věků

Poslové naděje a lásky

Velké drama věků

Seznam kapitol

Původ zla * Na úsvitu dějin * Nedůvěra a její důsledky * Zaslíbení záchrany * Kain a Ábel * Šét a Henoch * Potopa * Nový začátek * Stvoření a věda * Babylónská věž * Abraham * Abrahamův příklad * Nejtěžší zkouška * Sodoma * Izákovo manželství * Jákob a Ezau * Útěk * Jákobův noční zápas * Návrat domů * Josef v Egyptě * Josef a jeho bratři * Mojžíš * Egyptské rány * První Velikonoce * Odchod z Egypta * Putování pouští * Sínaj * Zlaté tele * Velký spor * Stan setkávání * Nádab a Abíhú * Stará a nová smlouva * Nespokojenost lidu * Před zaslíbenou zemí * Kórachova vzpoura * Čtyřicet let na poušti * Mojžíšovo selhání * Cesta kolem Edómu * Dobytí Bášanu * Balák a Bileám * Midjánské ženy * Mojžíšovo poselství * Mojžíšova smrt * V zaslíbené zemi * Pád Jericha * Ébal a Gerizím * Na postupu * Konečně doma * Jozuova poslední slova * Desátky a dary * Duch solidarity a štědrosti * Radostné svátky vděčnosti * Gedeón * Samson * Samuel * Élí a jeho synové * Schrána smlouvy v zajetí * Prorocké školy * První Izraelský král * Saulova vláda * Zavržení * Pomazání Davida * David a Goliáš * Žárlivost * Na útěku * Saulův konec * Tajemství Én-dóru * Davidova zkouška * David králem * Davidova vláda * Davidův pád * Abšalómova vzpoura * Davidovo stáří 

Cena: 223 Kč
Autor: Ellen Gould Whiteová Vazba: tuhá Rozměr: 163 × 238 mm Počet stran: 394 Váha: 0.79 Kg