0

Touha věků

V této knize autorka představuje jedinečným způsobem život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva. Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Snad nikdo nikdy nebyl tak zavrhován anebo naopak zase tak oslavován jako on. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý o něm něco slyšel, člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, jaké poskytuje tato kniha. Jako historické drama, životopis a příběh Kristova života oslovuje čtenáře svou někdy až praktickou jednoduchostí, zároveň však poskytuje i hluboký duchovní zážitek. Kniha je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech, a patří tak mezi nejslavnější a nejrozsáhlejší díla o životě Ježíše z Nazareta.

Další díly z této série:

Na úsvitu dějin

Od slávy k úpadku

Poslové naděje a lásky

Velké drama věků

Seznam kapitol

Největší dar lidstvu * Vyvolený národ * Čas se naplnil * Narození * Zasvěcení * Mudrci z Východu * Ježíšovo dětství * Dvanáctiletý * Léta dozrávání * Janovo poselství * Křest * Zápas v poušti * Další zkoušky a vítězství * První učedníci * Na svatbě v Káně * V chrámu * Nikodém * Jan Křtitel a Ježíš * Zastavení v Samařsku * Opět v Káně * Poprvé před veleradou * Uvěznění a smrt Jana Křtitele * Působení v Galileji * Odmítnutí v Nazaretu * Povolání dalších učedníků * V Kafarnaum * Zázračná uzdravení * Lévi Matouš * Sobota * Dvanáct apoštolů * Kázání na hoře * Setník * Ježíšovi bratři * Pozvání * Bouře * Dotek důvěry * Vyslání učedníků * Návrat učedníků * Nasycení velkého davu * Noc na jezeře * Krize v Galileji * Ježíš a tradice * Kananejská žena * Pravé znamení * Ve stínu kříže * Proměnění * Pod horou proměnění * Rozhovory s učedníky * Svátek stánků * Nástrahy nepřátel * Světlo světa a slepota farizeů * Pastýř * Poslední cesta do Jeruzaléma * Milosrdný Samařan * Ježíšovo království * Ježíš a děti * Bohatý muž * Lazarovo vzkříšení * Odezva na Lazarovo vzkříšení * Zásady Ježíšova království * Zacheus * Hostina v Šimonově domě * Vjezd do Jeruzaléma * Podobenství o fíkovníku * Opět v chrámu * Léčky * Naposledy v chrámu * Na vnějším nádvoří * Proroctví o budoucnosti * Ježíšův princip * Příklad pokory * Poslední večeře * Nebojte se! * V Getsemanské zahradě * Soud * Jidáš * Rozsudek * Ukřižování * Význam Ježíšovy oběti * V hrobě * Zmrtvýchvstání * Zpráva o vzkříšení * Na cestě do Emaus * Setkání s učedníky * Znovu u jezera * Poslední setkání * Nanebevstoupení

Cena: 315 Kč
Autor: Ellen Gould Whiteová Vazba: tuhá Rozměr: 163 × 238 mm Počet stran: 564 Váha: 1.07 Kg