0

Příběhy Boží milosti

Kniha, jejímž autorem je Jiří Moskala, THD, PHD, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA, není podrobným komentářem k biblickým knihám Ezdráše a Nehemjáše. Jedná se spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – tedy dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzácnými drahokamy. Je dobré je studovat a objevovat jejich krásu. Jsou jako diamanty, které přinesou radost těm, kdo je ocení a kdo se z nich poučí. Pomáhají nám nahlédnout do napjatého zápasu mezi mocí Boží milosti a mocí hříchu. Tyto biblické knihy jsou důkazem, že Bůh může zvítězit, budou-li s ním lidé úzce spolupracovat. Pokud budeme Boha skutečně poslouchat a následovat jeho laskavé pokyny, pak i naše životy mohou být plné pokoje, radosti a blaha. Především však bude oslaveno Boží jméno. To je i dnes aktuální poselství těchto nevšedních starozákonních příběhů zaznamenaných v knize Ezdráše a Nehemjáše.

Cena: 130 Kč
Autor: Jiří Moskala Vazba: brožura Rozměr: 148 × 210 mm Počet stran: 128 Váha: 0.179 Kg