0

Pláč Jeremjášův

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného judaismu i z něho vzešlého křesťanství. Pisatelé tohoto svitku v něm hledají sílu unést Boží soud a vrátit se k Bohu i přes nepřízeň, kterou národ zažívá.

Pláč Jeremjášův nechce jen informovat o minulém utrpení. Hebrejský text svitku podněcuje k novému způsobu přemýšlení a má schopnost modelovat budoucí chování svého čtenáře. Pomáhá mu, aby si uvědomil roli utrpení jako cesty k vnímání blízkosti Boha. Uvádí jej do nové spirituality. Krize totiž není překonatelná pouhou racionální analýzou událostí (jejich příčin), ale akceptováním utrpení jako formy Božího řízení a vystavením se Božímu soudu.

Hluboce prožité utrpení pak vede k sebereflexi a následnému odevzdání se do Božích rukou, které se děje modlitbou.

Kniha vychází ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem ve Studijní řadě edice biblických komentářů Bible pro dnešek. Další knihou vydanou v této řadě je Daniel. V edici dále vyšly publikace Leviticus, Zjevení Janovo, JozueKazatelMarek

Ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem jsou vydávány i knihy v edici Teologie. V češtině vyšly v této edici knihy Tu se jim otevřely oči...Pokřtěná evoluceDen PáněPříběhy Boží milosti a Kroky ke kázání, slovensky vyšla kniha Boží charakter.  

Cena: 500 Kč
Autor: Jiří Beneš Ukázka z knihy Vazba: tuhá vazba Rozměr: 163 × 238 mm Počet stran: 560 Váha: 1.043 Kg